เข้าระบบสมาชิก l


หลังจากผ่านพ้นหน้าหนาวที่ไม่ค่อยหนาวสัก เท่าไร บ้านเราก็ต้องพบกับความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี จนมีการคาดการณ์ว่าหน้าร้อนนี้จะมีวันที่มีอุณหภูมิสูงถึง 39-40 องศาเซลเซียสหลายวัน เราอาจจะหยุดภาวะนี้ไม่ได้ แต่เราสามารถช่วยได้ ประกาศจับตัวการทำโลกร้อน 
 • ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์...ก๊าซนี้เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่ว่าจากถ่านหิน หรือน้ำมัน เป็นก๊าซเรือนกระจกตัวสำคัญที่ทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเพิ่มความหนา จนรังสีความร้อนสะท้อนออกไปไม่ได้ จากเดิมที่โลกอบอุ่นสมดุลด้วยเรือนกระจกบางๆ แต่ตอนนี้คาร์บอนไดออกไซน์ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกผิดปกติ โลกจึงร้อนขึ้นทุกวัน
 • สาร ฟลูออโรคาร์บอน หรือ CFC สารตัวนี้ทำให้โอโซนถูกทำลาย เกิดรูโหว่บนเกราะความร้อนของโลก ความร้อนจึงทะลุเข้ามาได้มากขึ้น สารตัวนี้มาจากเครื่องทำความเย็นอย่างตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศ ขณะที่เรากำลังเย็นสบาย โลกก็จะร้อนขึ้น
 • ลัทธิ ตัดไม้ทำลายป่า ต้นไม้เป็นแหล่งน้ำ และคอยฟอกก๊าซเสียทั้งคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนออกไซด์ออกมาเป็นก๊าซดี การลดจำนวนต้นไม้ ก็เท่ากับว่าเราได้ลดปริมาณก๊าซดีลงไปด้วย
 • มนุษย์ โลก ตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง สร้างความร้อน ก๊าซพิษ จนทำให้อุณหภูมิบนโลกเพิ่มขึ้นถึง 0.6 องศาเซลเซียส และถ้ามากขึ้นกว่านี้อีก 1-2 องศา สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงจนกู่ไม่กลับ
ผลที่ได้รับ 
 • สุขภาพ....เมื่อ อากาศร้อนเกินไปทำให้เกิดความเครียดและยิ่งถ้าไปเปิดเครื่องปรับอากาศก็จะ ยิ่งทำให้โลกร้อนขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงก๊าซเสียจากโรงงานหรือรถยนต์ ตามธรรมชาติมนุษย์รับออกซิเจนเป็นหลัก เมื่อได้รับก๊าซเสียมากเกินไป จะระบายไม่ทัน และทำให้สุขภาพย่ำแย่
 • ระบบ ชีววิทยา...เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนการดำรงชีวิตของสัตว์ก็จะเปลี่ยนไปด้วย สัตว์ที่อ่อนแออาจสูญพันธุ์ ซึ่งจะผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก
 • น้ำ ทะเล...จากความร้อนที่เพิ่มขึ้น ทำให้น้ำแข็ง 3 % ของโลกละลาย และทำให้น้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีคำกล่าวว่า สักวันน้ำอาจจะท่วมโลก
 • พืชผลและอาหาร...อากาศเปลี่ยนแปลง พืชบางประเภทไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดังเคย อาจจะนำไปสู่การขาดอาหารของสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วย
หนทางช่วยโลก 
 • ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟ ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้แล้ว
 • ปลูก ต้นไม้ ต้นไม่จะได้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วคายออกซิเจนออกมา ก๊าซคอนบอนไดออกไซด์จะได้ไม่ขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศมากเกินไป
 • รีไซเคิล อะไรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ได้ให้ลองประหยัดดู เพราะจะเป็นการช่วยประหยัดทรัพยาการธรรมชาติที่นำมาสร้างสิ่งเหล่านี้
 • ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้หรือย่อยสลายง่าย
 • รถ ยนต์สร้างก๊าซทำลายสิ่งแวดล้อม หันมาใช้บริการรถไฟฟ้า หรือรถประจำทาง รวมถึงนำรถยนต์ไปตรวจเช็คสภาพเสมอๆ อย่าปล่อยให้มีควันขาว ควันดำรบกวนสิ่งแวดล้อม


 
 


 

Copyright 2015 © sefapcompany.com All rights